Lineaire verbanden > Stelsels vergelijkingen
12345Stelsels vergelijkingen

Voorbeeld 2

Je kunt een stelsel van vergelijkingen ook met de balansmethode oplossen.

Vermenigvuldig in de bovenste vergelijking beide zijden met , dan krijg je:

Als je van de bovenste vergelijking de onderste vergelijking aftrekt, dan krijg je .

Dit geeft . Er zaten daarom kinderen in de zaal.

Opgave 5

In Voorbeeld 2 zie je hoe je een stelsel van vergelijkingen kunt oplossen door bij beide vergelijkingen de linkerzijden en de rechterzijden op te tellen (of af te trekken).

a

Voer zelf de in het voorbeeld beschreven oplossingsmethode uit.

b

Je had dit stelsel ook kunnen oplossen door in de bovenste vergelijking beide zijden met te vermenigvuldigen. Laat zien hoe je dan de oplossing vindt.

c

Je had dit stelsel ook kunnen oplossen door in de bovenste vergelijking beide zijden met te vermenigvuldigen en in de onderste vergelijking beide zijden met . Laat zien hoe je dan de oplossing vindt.

Opgave 6

Los de stelsels van vergelijkingen op eenzelfde manier als in het voorbeeld op.

a

b

verder | terug