Lineaire verbanden > Stelsels vergelijkingen
12345Stelsels vergelijkingen

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug