Lineaire verbanden > Stelsels vergelijkingen
12345Stelsels vergelijkingen

Testen

Opgave T1

Los de volgende stelsels van vergelijkingen op.

a

`{( k+3 v = 200), (k+v = 110):}`

b

`{ (3 a+4 b = 10), (a-2 b = 4):}`

c

`{(2 x-y = 5), (3 x+5 y = 15):}`

d

`{(p*q = 400), (q = 200 - {:0,5:} p):}`

Opgave T2

In een klein theater zijn twee soorten plaatsen: "zaal" en "balkon" . Voor een bepaalde voorstelling kost een zaalplaats € 12,50 en een balkonplaats € 15,00. Er worden die avond `82` kaarten verkocht met een totale opbrengst van € 1080,00.

Hoeveel mensen hadden een balkonplaats en hoeveel een zaalplaats?

verder | terug