Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • bij een lineair verband dat is gegeven door een aantal meetpunten een passende formule opstellen.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen bij (lineaire) functies;

  • werken met lineaire verbanden en de bijbehorende hellingsgetallen (richtingscoëfficiënten).

verder | terug