Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Zie figuur.

b

Je ziet in de grafiek dat de kaars na ongeveer uur is opgebrand.

Opgave 1
a

Je ziet in de grafiek dat de lijn door de punten en ook ongeveer door de andere punten gaat.

b

Voer in GeoGebra, Desmos of een GR in en maak een tabel.

c

2020: , dus ongeveer miljoen inwoners.

2030: , dus ongeveer miljoen inwoners.

Opgave 2
a

Het hellingsgetal is . Dit is de snelheid waarmee de kaars opbrandt in cm/h.

b

.

c

Na uur.

Opgave 3
a

b

c

Opgave 4
a

b

Los op: .
Je vindt .

In het jaar 2033.

Opgave 5

Opgave 6
a

b

kg

Opgave 7
a

b

Opgave 8
a

b

c

Opgave 9
a

b

c

d

e

Opgave 10

Opgave 11
a

is de afgelegde weg op .

b

is de snelheid in m/s

c

Voer in: Y1=20X
Venster bijvoorbeeld: .
Met de TI-84 krijg je dit:

d

Met de TI-84: Y2=400+15X
Venster bijvoorbeeld: .

e

Opgave 12
a

De snelheid bij (de beginsnelheid).

b

Na seconden heeft het voorwerp een snelheid van m/s.

c

newton

Opgave A1
a

De verschillen per uur zijn , , , , , dat is soms iets meer, soms iets minder dan cm. Er gaat dus ongeveer cm per uur van de kaarslengte af.

b

c

Los op . Dit geeft .

Opgave A2
a

De eenheden zijn atmosfeer en °C.

b

 °C

c

Bij ongeveer atmosfeer.

Opgave T1

en .

Het snijpunt is .

Opgave T2
a

b

c

Opgave T3
a

De lengte van de staaf bij  °C.

b

De lengte van de staaf op kamertemperatuur is m.

Je moet de ijzeren staaf verhitten tot ongeveer  °C .

c

Ongeveer m.

verder | terug