Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Voorbeeld 2

Je kunt een formule voor de lijn die door de punten `A(1 , 2 )` en `B(2,5 ; 3)` gaat ook opstellen door beide punten in de vergelijking `y=ax+b` in te vullen:

  • `A(1 , 2 )` geeft: `2 =a+b` .

  • `B(2,5 ; 3 )` geeft: `3 =2,5 a+b` .

Trek je beide vergelijkingen van elkaar af, dan vind je: `1 =1,5 a` . Dus `a=2/3` . En (na invullen): `b=4/3` . De vergelijking van de lijn is `y=2/3x+1 1/3` .

Opgave 5

In Voorbeeld 2 tref je een andere manier aan om de vergelijking van een lijn door twee gegeven punten op te stellen. Lijn `l` gaat door de punten `(text(-)4 , 2 )` en `(20 , 10 )` .

Stel een vergelijking van `l` op door deze methode toe te passen.

verder | terug