Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Voorbeeld 3

Van scholieren in een havo klas zijn lengte en gewicht gemeten en in Excel ingevoerd. Excel kan daar een zogenaamde trendlijn doorheen tekenen. Deze trendlijn geeft dan een verband tussen lengte (in centimeter) en gewicht (in kilogram). Er is gekozen voor een lineair verband. Stel daarbij een passende formule op.

> antwoord

De formule krijgt de vorm: . De lijn gaat ongeveer door en .

  • ;

  • de formule wordt dan ;

  • punt invullen geeft , dus .

De gevraagde formule is .

Opgave 6

In het voorbeeld zie je hoe bij een verzameling meetpunten een lineair model wordt opgesteld door een zo goed mogelijk passende lijn te trekken en twee punten op die lijn af te lezen uit de figuur.

a

Stel dat je afleest dat de rechte lijn door de punten en gaat. Welke formule past er dan bij de lijn?

b

Bepaal met de formule die je bij a hebt gevonden hoe zwaar een scholier van meter uit deze groep zou moeten zijn.

Opgave 7

Dit zijn twee bijzondere situaties.

a

Stel een vergelijking op van de lijn die door de punten en gaat.

b

Stel een vergelijking op van de lijn die door de punten en gaat.

verder | terug