Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Verkennen

Opgave V1

Nadat een kaars van cm lang is aangestoken heeft iemand om de twee uur de lengte gemeten. De resultaten zie je in de tabel.

tijd (in uren) 0 2 4 6 8 10
lengte (in cm) 30 27,2 24,1 20,9 17,9 14,6
a

Maak bij deze tabel een puntengrafiek.

b

Je kunt een rechte lijn trekken die het verloop van de lengte van de kaars beschrijft. Doe dat en probeer met behulp daarvan te voorspellen na hoeveel uur de kaars is opgebrand.

verder | terug