Lineaire verbanden > Lineaire modellen
12345Lineaire modellen

Testen

Opgave T1

In deze figuur staan twee lijnen en .

Stel van elk van deze lijnen een vergelijking op. Bereken vervolgens algebraïsch het snijpunt van beide lijnen.

Opgave T2

Stel een vergelijking op van de rechte lijnen die als volgt beschreven worden.

a

De lijn gaat door de punten en .

b

De lijn heeft richtingscoëfficiënt en gaat door het punt .

c

De lijn gaat door het punt en is evenwijdig aan de -as.

Opgave T3

De uitzetting van een metalen staaf verloopt lineair met de temperatuur als deze gelijkmatig wordt verhit. In de natuurkunde wordt daarvoor de formule: gebruikt, waarin de lengte (in m) van de staaf na het verhitten tot  °C is. De constante heet de lineaire uitzettingscoëfficiënt.

a

Wat stelt voor?

b

Voor ijzer geldt: . Ga uit van een ijzeren staaf met m. Hoe lang is deze staaf op kamertemperatuur ( °C)? En tot hoeveel graden Celsius moet je hem verhitten om de staaf mm langer dan te laten worden?

c

Voor koper geldt: . Een staaf koper van cm bij  °C wordt verhit tot  °C. Bereken de lengte van deze staaf bij  °C.

verder | terug