Kwadratische functies > Kwadratische functies
123456Kwadratische functies

Verkennen

Opgave V1

Je weet al van alles van kwadratische functies.

a

Wat zijn de oplossingen van de vergelijking `x^2=20` ?

b

Hoeveel oplossingen heeft de vergelijking `x^2=text(-)1` ?

c

Heeft elke kwadratische vergelijking oplossingen? Hoeveel oplossingen kunnen er zijn?

d

Wat weet je allemaal van een kwadratische functie? Maak een overzicht.

verder | terug