Kwadratische functies > Kwadratische functies
123456Kwadratische functies

Testen

Opgave T1

Bepaal bij de volgende functies de coördinaten van de top van de grafiek. Heeft de functie een maximum of een minimum?

a

`f(x)=text(-)2 x^2-2`

b

`g(x)=100 (x-4 ) ^2+8`

c

`h(x)=text(-) (x+9) ^2`

Opgave T2

Los de vergelijkingen algebraïsch op.

a

`3 (x-5) ^2-5 =text(-)2`

b

`3 (x-5 ) ^2-5 =text(-)5`

c

`text(-)2 (x+4 ) ^2+3 =1`

Opgave T3

Gegeven is de functie `f` met functievoorschrift `f(x) = 0,5x^2 - 4x + 6` .

a

Bereken de coördinaten van de snijpunten van de grafiek van `f` met beide assen.

b

Heeft de functie `f` een maximum of een minimum?
Welke waarde heeft dit maximum/minimum?

verder | terug