Kwadratische functies > Kwadratische functies
123456Kwadratische functies

Theorie

Een functie van de vorm
`f(x)=a (x-p) ^2+q`
noem je een kwadratische functie (als `a≠0` ). De uitdrukking `a (x-p) ^2+q` heet het functievoorschrift van de functie `f` . De grafiek van elke kwadratische functie ontstaat door verschuiven en/of vermenigvuldigen van de grafiek van `y=x^2` . De grafiek van elke kwadratische functie is een parabool met top `(p, q)` en symmetrieas `x=p` .
Als `a gt 0` is de grafiek een dalparabool.
Als `a lt 0` is de grafiek een bergparabool.

De kwadratische vergelijking `a (x-p) ^2+q=u` kun je herleiden tot: `(x-p) ^2=c` met `c={u-q}/a` .

  • Als `c gt 0` zijn er twee oplossingen.

  • Als `c=0` is er één oplossing.

  • Als `c lt 0` zijn er geen oplossingen.

verder | terug