Kwadratische functies > De abc-formule
123456De abc-formule

Toepassen

Je hebt eerder gezien dat bij een kogelbaan een kwadratisch model hoort (als je de luchtweerstand niet meerekent).
In de figuur zie je een voorbeeld van zo'n parabolische kogelbaan.

Je hebt eerder afgeleid dat hierbij deze formule past:

`y(x) = sin(alpha)/(cos(alpha)) * x - 1/2 * g * (x^2)/(v_0^2 cos^2(alpha))`

Hierin is

  • `x` de horizontale afstand in m

  • `y` de verticale afstand in m

  • `alpha` de hoek waaronder de kogel is afgeschoten in graden

  • `v_0` de beginsnelheid van de kogel in m/s

  • `g≈9,8` m/s2 de gravitatieconstante.

Opgave A1

Bekijk de formule van de kogelbaan in Toepassen .
Neem `alpha = 45^@` en `v_0 = 10` m/s.

a

Welke kwadratische functie beschrijft dan de baan van de kogel?

b

Bereken na hoeveel m deze kogel weer op de grond komt.

De kogel wordt nu onder dezelfde hoek en met dezelfde beginsnelheid afgeschoten vanaf `1,8` m hoogte.

c

Welke kwadratische functie beschrijft nu de kogelbaan?
En na hoeveel m komt nu de kogel op de grond?

Opgave A2

Een kogelstoter stoot zijn kogel met een beginsnelheid van `20` m/s onder een hoek van `42^@` .
Hij laat de kogel los op `2,00` m hoogte.

Hoeveel m verder komt de kogel op de grond?

verder | terug