Kwadratische functies > De abc-formule
123456De abc-formule

Oefenen

Opgave 11

Gegeven is de kwadratische functie `f` met `f(x)=x^2+8 x-20` .

a

Schrijf het functievoorschrift in een zodanige vorm dat je de top van de grafiek kunt aflezen.

b

Je kunt nu op drie manieren de nulpunten van de grafiek van `f` berekenen. Doe dit eerst door het functievoorschrift dat je bij a hebt gevonden te gebruiken.

c

Bereken de nulpunten ook met behulp van de abc-formule.

d

Ten slotte kun je gebruikmaken van ontbinden in factoren.
Bereken de nulpunten nog eens op deze manier.

Opgave 12

Los de vergelijkingen algebraïsch op. Rond waar nodig af op twee decimalen.

a

`x^2-3 x-13 =0`

b

`1/3x^2+10 x+1 =0`

c

`2 x^2-5 x=x`

d

`2 x^2-12 x=text(-)18`

e

`x^2-5 x+10 =0`

Opgave 13

Los de vergelijkingen algebraïsch op. Rond waar nodig af op twee decimalen.

a

`x(x-1 )=12`

b

`5 -1/3x^2=1`

c

`x-5 x^2=3`

d

`60 -x^2=0`

Opgave 14

Gegeven is de functie `f(x)=x^2+kx+5` , waarin `k` een nog onbekende constante is.

a

Voor welke waarde van `k` gaat de grafiek van `f` door het punt `(2, 7)` ?

b

Voor welke waarde(n) van `k` ligt de top van de parabool op de `y` -as?

c

Voor welke `k` ligt de top van de parabool op de `x` -as?

d

Voor welke waarden van `k` ligt de top van de grafiek van `f` op de lijn `y=4` ?

Opgave 15

Gegeven is de functie `f(x) = text(-)0,5x^2 + x + 90` .

a

Bereken de coördinaten van de snijpunten van de grafiek van `f` met beide assen.

b

Bereken de coördinaten van de top van de grafiek van `f` .
Heeft `f` een maximum of een minimum?

Opgave 16

Gegeven zijn de functies `f` en `g` met `f(x)=px^2+6 x+2p` en `g(x)=6 -x` .

a

Neem `p=2` en bereken de nulpunten en de top van de grafiek van `f` .

b

Voor welke exacte waarden van `p` heeft de grafiek van `f` precies één punt met de `x` -as gemeen?

c

Hoe vaak snijdt de grafiek van `f` de `x` -as als `p=3` ?

d

Hoe vaak snijdt de grafiek van `f` de `x` -as als  `p=0,5` ?

e

Voor welke exacte waarden van `p` hebben de grafieken van `f` en `g` precies één snijpunt? Rond af op twee decimalen.

verder | terug