Kwadratische functies > De abc-formule
123456De abc-formule

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek van de functie `g(x)=2 (x+1 ) ^2+7` .

a

Schrijf het functievoorschrift van `g` in de vorm `g(x)=ax^2+bx+c` .

b

Hoe kun je nagaan of je dit goed hebt gedaan?

c

Hoe kun je aan een functievoorschrift van de vorm `g` in de vorm `g(x)=ax^2+bx+c` zien of de grafiek een dal- of een bergparabool is?

d

Hoe bepaal je de top van de grafiek van `g` ?

verder | terug