Kwadratische functies > De abc-formule
123456De abc-formule

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

`x^2-2 x-15 =0`

b

`text(-) x^2-x-1 =0`

c

`20 -x^2=11`

d

`3x^2=6+5x`

Opgave T2

Gegeven zijn de functies `f(x)=p-x^2` en `g(x)=x^2-3 x` . Hierin is `p` een nog onbekende constante.

a

Voor welke waarde(n) van `p` heeft functie `f` precies één nulpunt?

b

Bepaal de coördinaten van de top van de grafiek van `g` .

c

Neem `p=4` en bereken de `x` -coördinaten van de snijpunten van de twee grafieken van `f` en `g` in twee decimalen nauwkeurig.

d

Voor welke waarde van `p` hebben beide grafieken precies één snijpunt?

verder | terug