Kwadratische functies > De abc-formule
123456De abc-formule

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

b

c

d

Opgave T2

Gegeven zijn de functies en . Hierin is een nog onbekende constante.

a

Voor welke waarde(n) van heeft functie precies één nulpunt?

b

Bepaal de coördinaten van de top van de grafiek van .

c

Neem en bereken de -coördinaten van de snijpunten van de twee grafieken van en in twee decimalen nauwkeurig.

d

Voor welke waarde van hebben beide grafieken precies één snijpunt?

verder | terug