Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Oefenen

Opgave 10

Gegeven is de functie door .

a

Hoe kun je de grafiek van afleiden uit die van ?

b

Geef het bereik van deze functie.

c

Waarom heeft de grafiek van geen nulpunten?

c

Los exact op: .

Opgave 11

Los algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

b

c

d

e

f

Opgave 12

Gegeven is de functie door .

a

Hoe kun je de grafiek van afleiden uit die van ?

b

Bereken het nulpunt van .

Opgave 13

Los de vergelijkingen algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

b

c

d

e

Opgave 14

Gegeven zijn de functies en door: en .

a

Bereken exact de nulpunten van .

b

Los algebraïsch op . Rond af op twee decimalen.

Opgave 15

Een bedrijf gebruikt voor de winst die het per maand maakt de formule . Hierbij is de productie in duizendtallen en de winst in duizenden euro.

a

Wat is de winst als het bedrijf producten maakt?

b

Wat is de laagste productie waarbij het bedrijf € 100875,00 winst maakt?

c

Bij welke productie is de winst maximaal? En wat is die maximale winst?

verder | terug