Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Voorbeeld 2

Los algebraïsch op: `x^5=12x`
Rond af op twee decimalen.

> antwoord

Gebruik de balansmethode en ontbinden in factoren.

`x^5`

`=`

`12x`

`x^5-12x`

`=`

`0`

`x(x^4-12)`

`=`

`0`

`x`

`=`

`0 vv x^4-12=0`

`x`

`=`

`0 vv x^4=12`

`x`

`=`

`0 vv x=root(4)(12) vv x =text(-)root(4)(12)`

`x`

`=`

`0 vv x~~1,86 vv x~~text(-)1,86`

Opgave 5

In het Voorbeeld 2 wordt de vergelijking `x^5=12x` algebraïsch opgelost.

a

Controleer het antwoord met GeoGebra, Desmos of de grafische rekenmachine.

b

Los de vergelijking `x^6=2x^3` algebraïsch op. Rond af op twee decimalen.
Controleer het antwoord met de grafische rekenmachine.

Opgave 6

Los algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

`x^4-x^2=0`

b

`5x^8=x^3`

c

`x^4+5x^3=text(-)6x^2`

Opgave 7

Gegeven is de functie: `f(x)=2 x^4-512 x^2`

a

Bereken algebraïsch de nulpunten van `f` .

b

Bij welke vensterinstellingen krijg je de grafiek van `f` goed in beeld?

verder | terug