Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Voorbeeld 2

Los algebraïsch op:
Rond af op twee decimalen.

> antwoord

Gebruik de balansmethode en ontbinden in factoren.

Opgave 5

In het Voorbeeld 2 wordt de vergelijking algebraïsch opgelost.

a

Controleer het antwoord met GeoGebra, Desmos of de grafische rekenmachine.

b

Los de vergelijking algebraïsch op. Rond af op twee decimalen.
Controleer het antwoord met de grafische rekenmachine.

Opgave 6

Los algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

b

c

Opgave 7

Gegeven is de functie:

a

Bereken algebraïsch de nulpunten van .

b

Bij welke vensterinstellingen krijg je de grafiek van goed in beeld?

verder | terug