Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Verkennen

Opgave V1

Een veeltermfunctie is een functie zoals .

a

Welke nulpunten en toppen heeft de grafiek van ?

b

Schrijf domein en bereik van op.

verder | terug