Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Testen

Opgave T1

Los de vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

c

d

Opgave T2

Gegeven is de functie door .

a

Hoe kun je de grafiek van afleiden uit die van ?

b

Plot de grafiek van en bepaal het nulpunt in twee decimalen nauwkeurig.

c

Bereken de exacte co├Ârdinaten van de snijpunten van de grafiek van met beide assen.

verder | terug