Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Toepassen

Chemotech is een bedrijf dat o.a. een bepaald chemisch onkruidbestrijdingsmiddel produceert. Afhankelijk van het aantal werknemers dat het bedrijf voor de productie daarvan inzet wordt er meer of minder kilo van dit product per maand gemaakt. Bij de productie van een bepaald chemisch onkruidbestrijdingsmiddel heeft de bedrijfsleiding onderzocht hoeveel kilo bestrijdingsmiddel worden geproduceerd per maand afhankelijk van het aantal werknemers. Dit Excelbestand bij product CT-216X3 laat dat zien.
Een arbeidsplaats kost gemiddeld € 1500,00 per maand en de kosten voor de apparatuur en de gebouwen bedragen ongeveer € 30000,00 per maand.
Je kunt op basis van deze gegevens een tabel opstellen waarin de totale kosten `TK` per maand (in duizenden euro) afhangen van de hoeveelheid bestrijdingsmiddel `q` die men maandelijks kan produceren.

Opgave A1

Bekijk de gegevens betreffende het bestrijdingsmiddel dat ChemoTech op de markt wil brengen.

a

Maak zelf de tabel voor de totale kosten.

b

Laat zien dat bij je tabel ongeveer de formule `TK = 0,25q^3 - 3q^2 + 18q + 30` past.

c

Bereken de totale kosten bij een inzet van `50` man personeel en bereken hoeveel kg bestrijdingsmiddel er dan wordt geproduceerd.

Opgave A2

De fabrikant ziet dat zijn totale kosten sterk gaan stijgen als hij steeds meer kg per maand wil produceren.

a

Waardoor wordt dit veroorzaakt?
Hoeveel kg per maand kan hij het beste produceren?

b

Welk bedrag zal deze producent voor een kg bestrijdingsmiddel moeten vragen om uit de kosten te komen als hij de voor hem beste hoeveelheid per maand produceert?

verder | terug