Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Verkennen

Opgave V1

Een veeltermfunctie is een functie zoals `f(x)=x^3-4 x` .

a

Welke nulpunten en toppen heeft de grafiek van `f` ?

b

Schrijf domein en bereik van `f` op.

verder | terug