Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Testen

Opgave T1

Los de vergelijkingen algebraïsch op.

a

`x^4-8 x=0`

b

`text(-)x^2(x-5 )=2 x^2`

c

`20 -x^4=11`

d

`(x^2-4 )(x^2-9 )=36`

Opgave T2

Gegeven is de functie `f` door `f(x) = 2(x-4)^3 + 10` .

a

Hoe kun je de grafiek van `f` afleiden uit die van `y=x^3` ?

b

Plot de grafiek van `f` en bepaal het nulpunt in twee decimalen nauwkeurig.

c

Bereken de exacte co├Ârdinaten van de snijpunten van de grafiek van `f` met beide assen.

verder | terug