Kwadratische functies > Veeltermen
123456Veeltermen

Theorie

Functies zoals `f(x) = 5x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 5x - 10` heten veeltermfuncties. Ze bestaan uit optellingen/aftrekkingen van machtsfuncties met gehele exponent groter of gelijk aan `0` . Kwadratische functies zijn er een voorbeeld van, maar er kunnen ook hogere machten voorkomen.
Als de hoogst voorkomende macht `3` is, spreek je van een derdegraadsfunctie. Een kwadratische functie is daarom wel een tweedegraadsfunctie en een lineaire functie een eerstegraadsfunctie.

Om de karakteristieken, de nulpunten en de toppen van zo'n functie te berekenen heb je meestal verdergaande technieken nodig. Maar soms kun je er ook met behulp van ontbinden in factoren uitkomen.
De grafiek laat je maken door de computer (of een grafische rekenmachine).
Dit noem je het plotten van een grafiek.

Ook functies van de vorm `f(x) = a(x-p)^n + q` (met `n ge 0` en geheel) kun je als veelterm opvatten, je kunt immers de haakjes wegwerken.
De grafieken van deze functies zijn door verschuiven en vermenigvuldigen af te leiden uit die van `y = x^n` .

verder | terug