Kwadratische functies > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Oefenen

Opgave 7

Los de ongelijkheden met de rekenmachine op. Rond zo nodig af op twee decimalen.

a

`x^3+3x^2-3gt0`

b

`2(x-4)^2-5 lt 5x`

c

`(x+3)^2 lt 5x`

d

`x^4-3x gt text(-)x^2+3`

Opgave 8

Los de ongelijkheden algebraïsch op.

a

`5 (x-1 ) ^2-9 gt 11`

b

`x^3 gt x`

c

`x^3 ≤ 80 x-2 x^2`

d

`text(-)2x^2 lt 8-x`

e

`x^2-4 x gt text(-)3`

Opgave 9

Twee auto’s rijden op de A1, beide met constante snelheid. Bestuurder A houdt een snelheid van `110`  km/h aan. Bestuurder B rijdt met `120`  km/h. Als bestuurder B bij de IJsselbrug bij Deventer komt, ligt hij `24`  kilometer achter op bestuurder A. Het tijdstip waarop dat gebeurt, is `t=0` . De afstand (kilometer) tot Deventer wordt voorgesteld door `s(t)` .

a

Stel bij beide auto’s een lineaire functie voor `s(t)` op.

b

Bereken na hoeveel minuten auto A door auto B wordt ingehaald.

c

Bereken algebraïsch hoelang hun onderlinge afstand minder dan `4` kilometer is.

Opgave 10

Gegeven zijn de functies `f(x)=x^2+px+12` en `g(x)=text(-)x+9` .

a

Voor welke exacte waarden van `p` snijdt de grafiek van `f` de `x` -as twee keer?

b

Neem `p=3` en los de ongelijkheid `f(x)ltg(x)` algebraïsch op.

Opgave 11

Gegeven is de functie `f` met `f(x)=(x^2-4 )(x^2-9 )` .

a

Los algebraïsch op: `f(x) ≤ 0` .

b

Los algebraïsch op: `f(x) lt 36` .

verder | terug