Kwadratische functies > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Voorbeeld 1

Los op: `60 -x^2≥4 x` .

> antwoord

Door in de applet de rode punt te verplaatsen, zie je steeds de functiewaarden van `y_1 =60 -x^2` en `y_2 =4 x` bij dezelfde waarde van `x` . Ga na dat ze alleen bij de snijpunten dezelfde functiewaarden hebben.

De snijpunten vind je door de vergelijking `60 -x^2=4 x` op te lossen. Je vindt: `x= text(-)10 ∨x=6` . Lees nu uit de figuur af dat de oplossing van de ongelijkheid is: `text(-)10 ≤x≤6` .

Opgave 3

Je gaat in deze opgave de ongelijkheid `60 -x^2 lt 4 x` exact oplossen.

a

Los de vergelijking `60 -x^2=4 x` algebraïsch op.

b

Schrijf de juiste oplossing van de ongelijkheid op. De oplossing bestaat uit twee delen!

Opgave 4

Los de ongelijkheden algebraïsch op.

a

`(x-4) ^2 lt 10`

b

`text(-) 2 (x+3) ^2+10 lt 4`

c

`3 (x-5 ) ^2-2 ≥ 10`

verder | terug