Kwadratische functies > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Testen

Opgave T1

Los de volgende ongelijkheden algebraïsch op:

a

`6 -x lt x^2`

b

`(2 x-6) ^2 lt 16`

Opgave T2

De afstand Utrecht - Enschede is voor een fietser `144` kilometer. Fietser A gaat met `18` km/h van Utrecht naar Enschede. Fietser B gaat met `24` km/h van Enschede naar Utrecht. Beide fietsers starten tegelijkertijd. Je wilt weten hoe lang fietser A dichter bij Utrecht is dan fietser B.

a

Welke ongelijkheid hoort daar bij als `t` de tijd in uren is?

b

Los deze ongelijkheid algebraïsch op.

c

Beantwoord de vraag in minuten nauwkeurig.

Opgave T3

Gegeven zijn de functies `f(x)=2 -x^3` en `g(x)= (x-1) ^2` .

a

Bepaal de snijpunten van de grafieken van `f` en `g` in twee decimalen nauwkeurig.

b

Los op: `f(x)≥g(x)` .

verder | terug