Kwadratische functies > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Theorie

Een uitdrukking zoals `f(x) gt g(x)` of `f(x) lt g(x)` , enzovoort, heet een ongelijkheid. Ongelijkheden los je op met behulp van grafieken.

  • Eerst plot je beide functies.
    Breng ze goed in beeld. Alle snijpunten moeten zichtbaar zijn!

  • Dan bepaal je de snijpunten. Dat kan met GeoGebra, Desmos of een grafische rekenmachine.
    Dat kan vaak ook door de vergelijking `f(x)=g(x)` algebraïsch op te lossen.
    Soms is dit handiger of wordt het zo gevraagd.

  • Vervolgens lees je de oplossing van de ongelijkheid uit de grafieken af. Reken door met de maximale nauwkeurigheid van de grafische rekenmachine en rond alleen af als dat wordt gevraagd en aan het einde van je uitwerking.

verder | terug