Kwadratische functies > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave T1
a
  • verschuiven in de -richting;

  • met vermenigvuldigen in de -richting;

  • verschuiven in de -richting.

b

Snijpunt met de -as is . Snijpunten met de -as zijn en .

c

d

Opgave T2
a

b

c

d

e

f

Opgave T3
a

De top is .

Het snijpunt met de -as is .

Snijpunten met de -as zijn en .

b

c

Opgave T4
a

b

seconden

c

Ongeveer seconden.

Opgave T5
a

b

c

d

Het kortste lijnstuk is .

Opgave T6
a

b

geeft en dus (dit kan ook met de abc-formule).
Het voorwerp komt in het punt op de grond.

c

en .

Opgave A1Boekenkast
Boekenkast
a

Doen. Probeer een eerste idee te krijgen van de oplossing.

b

Kies bijvoorbeeld . Laat zien dat de oppervlakte van de boekenkast dan is.

c

Bereken de top van de parabool die de grafiek is van . Je vindt dat dan en dan kun je de gevraagde oppervlakte wel berekenen.

Opgave A2Sterkte van een balk
Sterkte van een balk
a

Verticale stand: . Horizontale stand: . Dus in verticale stand is de sterkte het grootst.

b

, dus geeft en cm.

c

geeft .

d

Bepaal met je GR het maximum van . Je vindt dat het maximum van optreedt als . En daarbij hoort .

Opgave A3Modderstroom
Modderstroom
a

Bij steen nummer 2 hoort en dm.

b

De afgelegde weg van steen 1 is dm en die van steen 2 is dm. Dus steen 1.

c

De afgelegde weg van steen 3 is dm. De afgelegde weg van steen 6 is dm. Het verschil is  dm.

d

Het verschil neemt met cm per uur toe. De tijd vanaf het beginpunt is uur. De afgelegde weg is cm.

verder | terug