Exponenten en machten > Exponentiële groei
12345Exponentiële groei

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • werken met exponentiële groei/afname, met name formules opstellen bij exponentiële groei/afname;

  • groeifactoren omrekenen naar grotere tijdseenheden.

Voorkennis:

  • werken met formules voor exponentiële groei/afname;

  • werken met de begrippen macht, grondtal, exponent en groeifactor;

  • de rekenregels voor machten met gehele exponenten.

verder | terug