Exponenten en machten > Exponentiële groei
12345Exponentiële groei

Testen

Opgave T1

Voor een bepaald type woning betaal je een huur van € 950,00 per maand. Er wordt een jaarlijkse huurverhoging verwacht van `4` %.

a

Stel een formule op waarmee je voor volgende jaren de huur per maand kunt berekenen.

b

Maak een tabel waarin je kunt zien hoe lang het duurt tot de huur hoger wordt dan € 1300,00 per maand.

c

Hoe groot is de groeifactor van de maandelijkse huur per vier jaar? Rond af op twee decimalen.

d

Bereken met behulp van de groeifactor per vier jaar de groeifactor per twintig jaar.

e

Bereken het groeipercentage per twintig jaar.

f

Na hoeveel jaar is de huur per maand voor het eerst meer dan verdubbeld?

Opgave T2

Schrijf als één macht: `(17^11*17^54) /((17^4) ^16)` .

Opgave T3

Iemand koopt voor € 5000,00 aandelen. In de volgende jaren blijkt dat de aandelen elk jaar `12` procent in waarde dalen.

a

Stel een functievoorschrift op voor de waarde van de aandelen `W(t)` , waarin `t` de tijd in jaren sinds de aankoop van de aandelen.

b

Na hoeveel jaar is de waarde van de aandelen minder dan € 1000,00 geworden?

c

Bereken het groeipercentage per vijf jaar.

d

Met welk getal moet je de waarde van de aandelen na vijf jaar vermenigvuldigen om de waarde na tien jaar te krijgen? Bereken de waarde na tien jaar.

e

Bereken het groeipercentage per tien jaar.

verder | terug