Exponenten en machten > Exponentiële groei
12345Exponentiële groei

Voorbeeld 3

Bereken .

> antwoord

Dit kun je met de rekenregels van machten berekenen.
 , en

En dus staat hier: .

Opgave 11

Bekijk het voorbeeld. Gebruik de rekenregels voor machten om de uitdrukkingen als een macht te schrijven.

a

b

c

d

verder | terug