Exponenten en machten > Exponentiële groei
12345Exponentiële groei

Verkennen

Opgave V1

Een emmer is gevuld met liter water. Doordat de emmer lek is, loopt er elk kwartier % water weg.

a

Hoeveel water zit er na uur nog in de emmer?

b

Na hoeveel kwartier zit er minder dan liter water in de emmer?

c

Toon aan dat de hoeveelheid water die na uur nog in de emmer zit, is te berekenen met de formule .

verder | terug