Exponenten en machten > Rekenregels voor machten
12345Rekenregels voor machten

Voorbeeld 3

Je ziet enkele herleidingen met behulp van de eigenschappen van machten.
Er geldt .

Opgave 8

Schrijf de machten van zonder negatieve en/of gebroken exponenten. Neem aan dat .

a

b

c

d

Opgave 9

Bereken met behulp van de eigenschappen van machten.

a

b

c

d

verder | terug