Exponenten en machten > Rekenregels voor machten
12345Rekenregels voor machten

Voorbeeld 4

Je kunt schrijven in de vorm :

Opgave 10

Schrijf in de vorm .

a

b

c

d

e

f

verder | terug