Exponenten en machten > Rekenregels voor machten
12345Rekenregels voor machten

Verkennen

Opgave V1

De hoeveelheid bacteriën `B` in een petrischaaltje groeit volgens de formule `B = 600 *2^t` . Het startmoment van meten `t=0` is om 12:00 uur.

a

Hoeveel bacteriën zijn er geweest om 11:00 uur?

b

Hoeveel bacteriën zijn er geweest om 10:00 uur?

c

Hoe bereken je de hoeveelheid bacteriën als je terug gaat in de tijd?

d

Kun je ook het aantal bacteriën bepalen om 14:15 uur?

verder | terug