Exponenten en machten > Rekenregels voor machten
12345Rekenregels voor machten

Theorie

Bij exponentiële groei moet je per tijdseenheid de hoeveelheid steeds vermenigvuldigen met de groeifactor die bij die tijdseenheid hoort. Altijd is: . Voor elk positief grondtal en voor willekeurige reële getallen en gelden eigenschappen van machten.

  • mits en een geheel getal is

  • mits en een geheel getal is

Deze rekenregels gelden soms ook voor negatieve grondtallen , maar hier moet je voorzichtig mee zijn.

Een macht als heeft voor betekenis als de exponent een positief getal, , een negatief getal of een gebroken getal is. Voor mag je zelfs elk reëel getal invullen. En daarom kunnen bij exponentiële groei grafieken worden getekend in de vorm van een vloeiende kromme lijn. Je ziet de grafiek van .

verder | terug