Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de functie `f` door `f(x)=6 *2^x` .

a

Welke snijpunten heeft de grafiek van `f` met de assen?

b

Heeft de functie `f` extremen?

c

Heeft de grafiek van `f` asymptoten?

d

Welke karakteristieken hebben functies van de vorm `f(x)=b*g^x` ? En hoe hangen die af van de waarden van `g` ?

verder | terug