Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de functie door .

a

Welke snijpunten heeft de grafiek van met de assen?

b

Heeft de functie extremen?

c

Heeft de grafiek van asymptoten?

d

Welke karakteristieken hebben functies van de vorm ? En hoe hangen die af van de waarden van ?

verder | terug