Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Voorbeeld 2

Een exponentiële functie heeft de vorm . De grafiek gaat door de punten en .

Stel het bijpassende functievoorschrift op. Rond en af op twee decimalen.

> antwoord

Er zijn twee algebraïsche methodes om dit te doen:

Methode 1:
Eerst de groeifactor bepalen.
Als van naar gaat, wordt vermenigvuldigd met .
Voor geldt daarom en dus .

Nu kun je berekenen.

Conclusie:

Methode 2:
Uit volgt: . Uit volgt:
De laatste vergelijking geeft:
En dus:
Hiermee bereken je en dan ga je verder zoals bij de eerste methode.

Opgave 7

Een exponentiële functie heeft de vorm . De grafiek gaat door de punten en .
Stel het functievoorschrift van op. Rond af op twee decimalen en op een geheel getal.

verder | terug