Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Een rechthoekige open bak is gevuld met water tot een hoogte van cm. In de bodem van de bak is een kraan gemonteerd, die op wordt opengezet. Het water loopt uit het vat en de hoogte van het water neemt steeds langzamer af.
Er geldt: met in seconden.

a

Hoe zie je aan de formule dat de waterhoogte steeds langzamer afneemt?

b

Na hoeveel seconden is de hoogte van het waterniveau in het vat nog cm? Geef daarvan een beredeneerde schatting.

c

Waarom is volgens deze formule het vat nooit helemaal leeg?

d

Hoe verandert de formule als er in plaats van water een wat stroperige vloeistof in het vat had gezeten?

verder | terug