Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Testen

Opgave T1

Gegeven is de functie .

a

Beschrijf welke transformaties je moet uitvoeren om de grafiek van de functie te krijgen uit de functie van .

b

Hoe kun je aan het functievoorschrift van zien dat de grafiek stijgt?

c

Welke lijn is asymptoot van de grafiek van ?

d

Bepaal het bereik van .

e

Bereken het snijpunt van de grafiek van met de -as.

f

Los op: .

Opgave T2

De grafiek van een exponentiële functie van de vorm gaat door de punten en .

Stel een bijpassend functievoorschrift op. Rond af op drie decimalen en rond af op helen.

Opgave T3

Gegeven zijn de functies en .

a

Herleid de functie naar de vorm .

b

Geef het bereik van de functies en .

c

Los op . Geef een benadering in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug