Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Toepassen

Opgave A1Afkoeling van een blokje koper
Afkoeling van een blokje koper

Een blokje koper wordt op uit warm water gehaald en koelt af volgens:

Hierin is:

  • de tijd in minuten

  • de temperatuur in °C

a

Hoe warm is het water?

b

Vul de tabel in. Waarom zijn veelvouden van slimme -waarden?

(min.)
(°C) ... ... ...
c

Schets de grafiek van als functie van voor min.

Opgave A2Afkoeling van twee blokjes koper
Afkoeling van twee blokjes koper

Twee blokjes koper (blokje en blokje ) worden op uit twee afzonderlijke hoeveelheden warm water gehaald en koelen af volgens:

en

Hierin is:

  • de tijd in minuten

  • de temperatuur in °C

a

Beredeneer dat hoewel blokje op een hogere temperatuur heeft, dit sneller is afgekoeld dan blokje .

b

Geef een schatting van het tijdstip waarop en dezelfde temperatuur hebben. Hoe groot is die temperatuur?

c

Teken het verloop van en in één figuur. Controleer het antwoord bij b met behulp van de grafieken.

Er zijn twee tijdstippen aan te wijzen waarop het verschil in temperatuur tussen blokje en blokje ongeveer gelijk is aan °C.

d

Noem een strategie om een schatting te geven van deze twee tijdstippen.

verder | terug