Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

De afzet van auto's door een fabrikant van een bekend automerk over de laatste `8` jaar wordt beschreven door:
`q=5-5*2^(text(-)t/2)`

Hierin is:

  • `t` de tijd in jaren en `0 le t le 8`

  • `q` de jaarafzet in `100000` stuks

a

Maak de tabel af.

b

Teken de grafiek van de afzet `q` als functie van de tijd  `t` .

c

Wat gebeurt er met `q` als `t` heel groot wordt?

Bekijk de volgende formules:
`q_1=150+100*(0,6)^t` en `q_2=150-50*(0,6)^t`

d

Beredeneer - zonder de grafieken te tekenen - tot welk getal `q` dicht nadert als `t` heel groot wordt.

e

Teken de grafieken van `q_1` en `q_2` in één assenstelsel en controleer je antwoord.

verder | terug