Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

De afzet van auto's door een fabrikant van een bekend automerk over de laatste jaar wordt beschreven door:

Hierin is:

  • de tijd in jaren en

  • de jaarafzet in stuks

a

Maak de tabel af.

b

Teken de grafiek van de afzet als functie van de tijd .

c

Wat gebeurt er met als heel groot wordt?

Bekijk de volgende formules:
en

d

Beredeneer - zonder de grafieken te tekenen - tot welk getal dicht nadert als heel groot wordt.

e

Teken de grafieken van en in één assenstelsel en controleer je antwoord.

verder | terug