Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • wat een exponentiële functie is en de karakteristieken van exponentiële functies bepalen;

  • vergelijkingen en ongelijkheden met exponentiële functies oplossen;

  • opstellen van een exponentiële functie van de vorm `f(x)=b*g^x` .

Voorkennis:

  • werken met formules voor exponentiële groei/afname en dergelijke formules opstellen;

  • de rekenregels voor machten gebruiken;

  • werken met functies en grafieken.

verder | terug