Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Testen

Opgave T1

Gegeven is de functie `g(x)= (1/2) ^x` .

a

Beschrijf welke transformaties je moet uitvoeren om de grafiek van de functie `f(x)=text(-)3 * (1/2) ^x+5` te krijgen uit de functie van `g` .

b

Hoe kun je aan het functievoorschrift van `f` zien dat de grafiek stijgt?

c

Welke lijn is asymptoot van de grafiek van `f` ?

d

Bepaal het bereik van `f` .

e

Bereken het snijpunt van de grafiek van `f` met de `x` -as.

f

Los op: `f(x)≤0` .

Opgave T2

De grafiek van een exponentiële functie `f` van de vorm `f(x)=b*g^x` gaat door de punten `(2, 80)` en `(8, 200)` .

Stel een bijpassend functievoorschrift op. Rond `g` af op drie decimalen en rond `b` af op helen.

Opgave T3

Gegeven zijn de functies `f(x)=2^x-2` en `g(x)= (1/2) ^ (x-1) +2` .

a

Herleid de functie `g` naar de vorm `g(x) = b*g^x + c` .

b

Geef het bereik van de functies `f` en `g` .

c

Los op `f(x) lt g(x)` . Geef een benadering in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug