Exponenten en machten > Exponentiële functies
12345Exponentiële functies

Theorie

De grafiek van de standaard exponentiële functie `y=g^x` heeft een aantal karakteristieken.

  • De grafiek snijdt de `y` -as in het punt `(0 , b)` .

  • De `x` -as is de horizontale asymptoot.

  • Als `g gt 1` , is de grafiek stijgend.

  • Als `0 lt g lt 1` , is de grafiek dalend.

  • Als `g=1` is de grafiek de horizontale lijn `y=b` .

Elke exponentiële functie heeft een functievoorschrift van de vorm `f(x)=b*g^x+d` .
Hierbij moet je soms het functievoorschrift herleiden met de rekenregels voor machten. De grafiek van `f` is te tekenen door op die van `y=g^x` een aantal transformaties toe te passen:

  • vermenigvuldiging in de `y` -richting met factor `b` ;

  • verschuiving in de `y` -richting met `d` eenheden.

De grafiek van `f` heeft daarom als horizontale asymptoot de lijn `y=d` . Het eventuele nulpunt vind je door de exponentiële vergelijking `b*g^x+d=0` op te lossen. Dat kan met behulp van GeoGebra of een grafische rekenmachine.

verder | terug