Exponenten en machten > Machtsfuncties
12345Machtsfuncties

Voorbeeld 2

Gegeven is de functie .

Los algebraïsch op: .

Beschrijf welke transformaties er nodig zijn om vanuit tot de functie te komen.

> antwoord

Functie kan door transformatie ontstaan uit de machtsfunctie . Eerst verschuiven in de positieve -richting (dus t.o.v. de -as), dan vermenigvuldigen met in de -richting en tenslotte verschuiven in de negatieve -richting.

Om op te lossen, moet je stap voor stap terugrekenen:

Je vindt dus .

Opgave 6

Bekijk de functie .

a

Beschrijf in de juiste volgorde welke transformaties er nodig zijn vanuit om tot de functie te komen. Geef elke keer aan wat er met de grafiek gebeurt als je deze transformatie toepast. 

b

Los op: .

verder | terug