Exponenten en machten > Machtsfuncties
12345Machtsfuncties

Voorbeeld 3

Los op in twee decimalen nauwkeurig: .

> antwoord

Omdat is ook hier sprake van een machtsfunctie.
Maak eerst de grafiek van en de lijn .

Los nu op: .

Oplossing: .

In de grafiek is de oplossing van de ongelijkheid af te lezen: .

Merk op dat je uitzondert omdat voor deze waarde de functie niet bestaat.

Opgave 7

Los de volgende vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op. Controleer je antwoord met de grafische rekenmachine. Houd ook rekening met het domein van de verschillende functies.

a

b

c

d

e

f

Opgave 8

Gegeven is de functie .

a

Welke asymptoten heeft de grafiek van ?

b

Beschrijf welke transformaties je moet uitvoeren op de grafiek van om die van te krijgen.

c

Welke asymptoten heeft de grafiek van ?

d

Schrijf domein en bereik van op.

e

Los op: .

verder | terug