Exponenten en machten > Machtsfuncties
12345Machtsfuncties

Testen

Opgave T1

Geef van de volgende machtsfuncties

  • het domein en het bereik;

  • de intervallen waarop de grafiek dalend dan wel stijgend is;

  • het maximum of minimum (voor zover van toepassing);

  • de asymptoten (voor zover van toepassing).

a

en

b

en

c

en

Opgave T2

Los de volgende vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op.

a

b

c

d

e

verder | terug